top of page

D-Cyfyngedig Cyf:

Beth yw Cyfyngiad Tei Tafod?

Pris: AM DDIM!

Mae'r cwrs hwn yn baratoad ar gyfer dechrau eich plentyn bach ar solidau tua 6 mis oed.  Gall hwn fod yn gyfnod cyffrous a phryderus.  Mae'r cwrs hwn ar beth i'w wneud os yw'ch plentyn bach yn tagu, rhai pethau sylfaenol am alergeddau ac yn trafod manteision y gwahanol ddulliau o ddiddyfnu.  Mae'r cwrs yn gyflwyniad ciplun tua awr o hyd sy'n cynnwys ffilmiau a trafodaeth trwy gwrs ar-lein.  Anfonir dolen y cyflwyniad i'ch cyfeiriad e-bost  a hefyd yn y dudalen 'Diolch' wrth y siec allan.

Mae pynciau’r cwrs yn cynnwys:

  • Diddyfnu Dan Arweiniad Babanod

  • Diddyfnu dan Arweiniad Rhieni

  • Grwpiau Bwyd Pwysig

  • Camsyniadau Cyffredin

  • Pryd i beidio â Diddyfnu

  • Rhoi'r Gorau i Fwydo ar y Fron

  • Dannedd

  • Alergeddau

introducing solids course tongue tie

© DIANA WARREN IBCLC, RGN

IMG_4737_edited_edited_edited_edited_edi
bottom of page