top of page

D-Cyfyngedig Cyf:

Adborth  

Eich cyfle i roi adborth

Gallwch ddewis gadael adborth ar y gwasanaeth a gawsoch, y broses archebu, a'ch ymarferwr.  Drwy wneud hynny, bydd yn amlygu unrhyw feysydd y gallai fod angen eu gwella/addasu; i alluogi profiadau cleientiaid yn y dyfodol i fod ar y gorau, ar lefel bersonol, ac fel arbenigedd trwy ymchwil, a thrwy ddarganfod beth sydd bwysicaf i chi.
Efallai y byddaf hefyd yn gallu ei ddefnyddio fel 'tystiolaeth' ar gyfer fy mhortffolios proffesiynol (NMC, IBCLC, CQC).
Gellir cyflwyno adborth drwy gwblhau unrhyw un (neu bob un) o’r canlynol:
  1. Mae'r adran holiadur adborth ffurfiol isod
  2. CQC (Comisiwn Ansawdd Gofal) www.cqc.org.uk/tellus neu ffoniwch 03000 616161.
  3. Adolygiadau Gwasanaeth Google

Diolch

D-Cyfyngedig Cyf:

Beth yw Cyfyngiad Tei Tafod?

Thank You!

feedback QR
Ffurflen Adborth Ffurfiol:
Mae'r ffurflen hon yn fy ngalluogi i gydweithio adborth proffesiynol y gellir ei goladu ar gyfer fy mhortffolios personol a phroffesiynol, ac mae'n ddienw.
 Diolch.
How professional was Diana?
PoorFairGoodVery goodExcellent
How would you rate Diana's interpersonal skills?
PoorFairGoodVery goodExcellent
How would you rate Diana's sensitivity to your child's needs?
PoorFairGoodVery goodExcellent
How would you rate Diana's communication skills?
PoorFairGoodVery goodExcellent
How likely is it that you would recommend her services, if needed, to a friend or colleague?
Not LikelyDefinitely
How easy was it to understand the informationthat you received?
PoorFairGoodVery goodExcellent
O'r priodoleddau canlynol; ticiwch y rhai rydych chi'n teimlo bod eich ymarferydd yn eu harddangos (gallwch ddewis lluosog)
Has the division helped your feeding journey?
No change to feeding abilitySome/Minimal differenceConsiderable differenceVast differenceoptimum improvement 100%

Diolch i chi am gymryd yr amser i gwblhau eich adborth.

Os hoffech chi roi adborth cadarnhaol neu negyddol i CQC (Comisiwn Ansawdd Gofal) hefyd , anogir hyn yn:

www.cqc.org.uk/tellus neu ffoniwch 03000 616161.

IMG_2137.jpg
3DA3FDC1-6968-4590-8234-429B21176E09.jpg
8AC5B6BF-A492-4539-9B0A-F1A2813A5B55.jpg
White Simple Creative Quote Facebook Post.jpg
IMG_2183.jpg
IMG_2319.jpg
IMG_2840.jpg
5A70F981-346A-43E4-A14E-219766DBE6B9.jpg
Screenshot 2024-01-23 at 10.45.15.png

2023
In 2023 I treated 380 infants for a restrictive tongue-tie, and have achieved a 100% improvement and 100% satisfaction rates. . .
 

. . .50.52% of the babies i treated were age 0-4 weeks old, but i can treat up to 52 weeks old! . . .

Screenshot 2024-01-23 at 10.44.53.png
Screenshot 2024-01-23 at 13.07.50.png

. . . I treated slightly more males than females. . .

Screenshot 2024-01-23 at 10.45.03.png

. . . majority of those babies had some degree of immediate improvement . . 

Screenshot 2024-01-23 at 10.44.45.png
Screenshot 2024-01-23 at 10.45.03.png

. . . including a reduced pain in the breastfeeding parent.

© DIANA WARREN IBCLC, RGN

IMG_4737_edited_edited_edited_edited_edi
bottom of page